de algemene voorwaarden van wens&co.

Op alle onze overeenkomsten zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing met als aanvulling hierop de Algemene Voorwaarden voor Aanneming van werk (recentste versie vastgesteld door Bouwend Nederland):


 • Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en geldig tot vier weken na offerte datum.
 • Offerte van de site is met de hoogste zorg samengesteld, prijzen zijn echter indicaties en niet bindend. Na peroonlijke overleg wordt de definitieve offerte verstrekt.
 • De bouw wordt uitgevoerd op basis van het vastgelegde bestek (het volledige bestek wordt besproken voor opdracht en uitgereikt bij definitieve offerte of na opdracht. De prijs is gebaseerd op basis van de benoemde onderdelen in het bestek, het bestek is bepalend voor het vaststellen van meer of minderwerk. Meerwerk wordt alleen uitgevoerd op basis van een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever.
 • Geoffreerde prijs is inclusief:
 • Vergunningsaanvraag (exclusief kosten van leges);
 • Constructieberekening;
 • Bodem en sonderingonderzoek (kosten voor heien, afgraven vervuilde grond en aanvoeren schone grond, bodemverbetering dieper dan 100 cm onder 0 peil zijn niet bij de prijs inbegrepen. Prijs is op basis van een gesloten grondbalans)
 • KLIC melding
 • Bouwaansluiting inclusief verbruik op bouwmeter tot datum van oplevering.
 • Prijs is gebaseerd op basis van 150 cm vrije ruimte rondom het gehele bouwwerk.
 • Extra kosten voortkomend uit regelgevende instanties of andere kosten ten gevolge van niet beïnvloedbare situaties door Wens & Co komen voor rekening van opdrachtgever.